Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Thursday 09. of November 2017 Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Adis Hamzić

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Adis Hamzić, magistar geodezije - diplomirani inženjer geodezije, prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Modeliranje višestepenog...

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

Friday 03. of November 2017 Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - mr Nermin Goran

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija...

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij, Studenti

Tuesday 17. of October 2017 Poništenje Javnog konkursa za upis studenata na Treći ciklus studija na ETF-Sarajevo

Poništava se Javni konkurs za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini, raspisan na osnovu Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u...

Category: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava, Postdiplomski studij

Friday 13. of October 2017 Odbrana doktorske disertacije - Mario Kokoruš

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Mario Kokoruš

Magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike

 

branit će doktorsku...

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij

Friday 13. of October 2017 Prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije - Emir Žunić

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Emir Žunić, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom "Novi pristup rješavanja...

Category: Opšta obavještenja, Postdiplomski studij

Displaying results 36 to 40 out of 489

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba