Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis na sve semestre CCNA

Tuesday 22. of February 2011

Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a br.:

 

1610000003210032

 

sa naznakom...

Upis u sve semestre Cisco Networking Academy

Tuesday 28. of September 2010

Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje

upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

Sastanak sa budućim polaznicima Cisco Networking Academy

Monday 15. of March 2010

Svi kandidati za pohađanje CCNA1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 20.03.2010, u 09.00 sati u Lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Upis u Cisco Networking Academy

Thursday 25. of February 2010

Cisco Networking Academy Program (CNAP) Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

Sastanak sa polaznicima Cisco Networkin Academy

Tuesday 29. of September 2009

Svi kandidati za pohađanje CCNA-1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 03.10.2009, u 10.00 sati u Lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

 

Displaying results 16 to 20 out of 26

< Previous

1

2

3

4

5

6

Next >Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba