Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

Thursday 22. of June 2017

 

Prijemni ispit iz matematike za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini, održaće se 12.7.2017. godine u 10,00 sati, Kampus...

Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2017/2018. godinu

Thursday 22. of June 2017

Objavljen je Konkurs i plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2017/2018. godinu.

 

Kompletan tekst konkursa možete...

Ispt iz Digitalne elektronike (AB)

Monday 19. of June 2017

Ispit iz predmeta “Digitalna elektronika” (AB) će biti održan u srijedu, 05.07.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati.

13. Regionalna ljetna škola (JIE) u Fojnici, BiH - 20. do 26. avgust, 2017.

Monday 19. of June 2017

Njemačka razvojna organizacija GIZ, u saradnji sa Regionalnim centrom za obrazovanje i informisanje iz odživog razvoja za JIE (REIC) organizuje 13. po redu Regionalnu ljetnu školu na temu regionalnog razvoja na Zapadnom Balkanu....

Rješenja probnog testa iz elementarne matematike, koji su radili polaznici Kursa elementarne matematike

Tuesday 13. of June 2017

Rješenja probnog testa iz elementarne matematike, koji su radili polaznici Kursa elementarne matematike dana 12.06.2017. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Odbrana doktorske disertacije - mr Esad Kadušić

Monday 12. of June 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

mr Esad Kadušić

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

 

"Jedan pristup poboljšanju...

Raspored nastave za pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita

Saturday 10. of June 2017

Objavljen je Raspored nastave za pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita i Raspored kandidata po grupama.

 

Rasporede mozete preuzeti kao prilog ovog obavjestenja.

Ispiti iz Matematike 1 i Matematike 2

Thursday 08. of June 2017

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

 

-Matematika 1 (pismeni): 19.06. u 17.00;

-Matematika 2 (pismeni): 20.06. u 17.00;

-Matematika 1 (usmeni): 21.06. u 17.00;

-Matematika 2...

Ispit iz Osnova elektrotehnike (AB)

Thursday 08. of June 2017

Ispit iz predmeta Osnovi elektrotehnike (AB) će biti održan u četvrtak, 15.06.2017., sa početkom u 11 sati u sali 3-1.

Odbrana magistarskog rada - Elvedin Mušanović

Thursday 08. of June 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

ELVEDIN MUŠANOVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Analiza performansi i kvaliteta usluge...

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije - Mahir Muratović

Wednesday 07. of June 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

U skladu sa članom 41. stav (3) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u...

Pripremni kurs iz elementarne matematike za kandidate koji namjeravaju polagati prijemni ispit na ETF-Sarajevo

Monday 05. of June 2017

Pripremni kurs iz elementarne matematike, za kandidate koji namjeravaju polagati Prijemni ispit iz Matematike, u cilju upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 31. of May 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nastavni predmet "Inženjerska...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 30. of May 2017

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 24. of May 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za nastavne predmete "Inženjerska...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 23. of May 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 23. of May 2017

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

ZAJIM ISLAMAGIĆ

...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Saturday 20. of May 2017

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne...

Dan Otvorenih vrata na ETF-Sarajevo

Wednesday 17. of May 2017

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, organizira Dan otvorenih vrata u subotu, 27.05.2017. godine, u periodu od 10:00 do 16:00 sati u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb.

Ova manifestacija...

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2

Tuesday 16. of May 2017

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održati će se u idućim terminima:

 

-Matematika 1 (pismeni): 29.05. u 17.00;

-Matematika 2 (pismeni): 30.05. u 17.00;

-Matematika 1 (usmeni): 31.05. u 17.00;

-Matematika 2...

Displaying results 121 to 140 out of 1820

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba