Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Erasmus + Tehnički univerzitet u Braunschweigu

15.05.18 06:49   *   Starost poruke: 344 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Studenti, Nastava   *  

 U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za boravak studenata u trajanju od šest (6) mjeseci i akademskog osoblja u trajanju do deset (10) dana na Tehničkom univerzitetu u Braunschweigu (Njemačka) u akademskoj 2018/2019. godini.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu u Braunschweigudostupne su studijske oblasti na linku:

- www.ida.ing.tu-bs.de/en/home/ i

- www.tu-braunschweig.de/kns/lehre.

 

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa studija, te akademsko osoblje Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

IZNOS STIPENDIJE:

- mjesečna stipendija za studente iznosi 800,00 EUR (za troškove života),

- dnevnica za akademsko osoblje iznosi 120,00 EUR (za troškove života),

- putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

- viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 

PRIJAVA:

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/. Potrebno je prikupiti traženu dokumentaciju, a određeni dokumenti trebaju biti ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripreme dokumentacije, svu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti putem e-maila hsupic@etf.unsa.ba.

Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno je u naslovu e-maila (subject:) naznačiti za koji univerzitet se prijavljujete.

 

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

1. Nominacijsko pismo – popunjeno u koordinaciji s prodekanom i potpisano od strane dekana

2. Erasmus+ ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana

3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil

4. Dokument koji potvrđuje poznavanje njemačkog/engleskog jezika (minimum B1 za studente)

5. CV (Europass form)

6. Skenirana stranica pasoša

 

Akademsko osoblje:

1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana/dekan

2. Erasmus+ plan mobilnosti – potpisuje prodekan/dekan

3. Dokument koji potvrđuje poznavanje njemačkog/engleskog jezika (minimum B2 za akademsko osoblje)

4. CV (Europass form)

5. Skenirana stranica pasoša

 

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći na sljedećem linku: www.erasmus-unsa.ba/dokumentacija/

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren od 17.05.2018. godine, a rok za prijavu je do 24.05.2018. godine.

 

NAPOMENE:

- Dostupno je četiri (4) stipendije za studente drugog ciklusa i jedna (1) stipendija za studente trećeg ciklusa;

- Dostupne su četiri (4) stipendije za desetodnevnu posjetu akademskog osoblja, i jedna (1) stipendija za petodnevnu posjetu koordinatora;

- Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku;

- Samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

- Poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

 

LINKOVI:

- Više o univerzitetu:

www.tu-braunschweig.de/index.html

 

- Studijski programi: 

www.ida.ing.tu-bs.de/en/home/

www.tu-braunschweig.de/kns/lehre

 

POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba