Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

12.05.18 10:20   *   Starost poruke: 346 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Studenti, Konkursi, Postdiplomski studij   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

 

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta su:

- završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

- prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

 

...

 

5. UNIVERZITET U SARAJEVU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 250 706

5.1. Naučnonastavno zvanje asistent

5.1.1. Odsjek za automatiku i elektroniku - Asistent za oblast Automatika i elektronika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.2. Odsjek za elektroenergetiku – Asistent za oblast Elektroenergetika, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.3. Odsjek za računarstvo i informatiku – Asistent za oblast Računarstvo i informatika, 3 izvršioca sa punim radnim vremenom

5.1.4. Odsjek za telekomunikacije – Asistent za oblast Telekomunikacije, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

---

Puni tekst Konkursa (sa svim dodatnim informacijama vezanim za prijavu) možete preuzeti kao prilogo ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba