Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja konferencije i organizacije keteringa u Sarajevu

06.04.18 07:03   *   Starost poruke: 351 days   *   Kategorija: Javne nabavke, Opšta obavještenja   *  

 Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja konferencije i organizacije keteringa u Sarajevu. Postupak javne nabavke će se sprovesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni na osnovu Zakona i ovim pozivom.

 

2. PREDMET JAVNE NABAVKE:

2.1. Predmet javne nabavke je smještaj konferencije i organizacija keteringa u Sarajevu za potrebe konferencije 2018 IEEE PES ISGT Europe koja će se održati u Sarajevu, u periodu od 21. - 25. oktobra 2018. godine, u skladu sa Aneksom 1 – Obrazac za cijenu ponude

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba