Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2017/2018. godini za studente prvog, drugog ciklusa studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

13.02.18 07:03   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Nastava, Studenti, Upis i prijem   *  

 Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2017/2018. godini počinje 19.02.2018. i traje do 23.02.2018. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

 

Studenti treba da dostave:

 

1. Popunjen semestralni list (popuniti predmete i predmetne profesore ljetnog semestra) - Semestralni list možete kupiti u Studentskoj službi;

 

2. Index ( imati sve potpise predmetnih profesora za odslušanu nastavu zimskog semestra i upisati predmete i predmetne profesore ljetnog semestra);

 

3. Ugovor o učenju za ljetni semestar, ukoliko nije predat prilikom upisa u zimski semestar ili je došlo do promjene izbornih predmeta;

 

4. Uplatu II rate na ime troškova studija za 2017/2018. godinu. Uplatu je potrebno izvršiti na transakcijski račun Fakulteta. Uputstvo za uplatu nalazi se na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

 

5. Uplata za ispitne košuljice za ljetni semestar, ukoliko nije izvršena uplata prilikom upisa u zimski semestar (1,00 KM po ispitu). Uputstvo za uplatu nalazi se na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

 

6. Studenti strani državljani, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, trebaju je dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.

 

 

 

NAPOMENA:

Studenti prvog i drugog ciklusa studija u statusu apsolvenata nemaju obavezu upisa ljetnog semestra.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba