Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis studenata Drugog ciklusa studija u studijsku 2018/2019. godinu

14.09.18 12:22   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Studenti, Nastava, Upis i prijem   *  

 Upis počinje od 17.09.2018. godine i traje do 28.09.2018. godine

 

Za upis u odgovarajuću godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 

1. Indeks (sa prikupljenim potpisima za prethodni semestar i upisanim predmetima na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar), ;

 

2. Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca (navedeni materijal se može kupiti na šalteru Studentske službe- 2,00 KM);

 

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisan od strane studenta dostaviti u studentsku službu u dva primjerka);

 

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (uplatnica);

 

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju školarinu kako slijedi:

-redovan studij-130,00 KM

-redovan samofinansirajući studij-2.000,00 KM

 

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 260,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

 

U skladu sa Odlukom Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-3072/15 od 09.07.2015. godine studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) i studenti koji uplaćuju participaciju za svaki nepoloženi ispit mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga uplatiti u cjelokupnom iznosu, prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

-50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

Uplate treba izvršiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za upis u studijskoj 2018/2019. godini

 

5. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (Fakultet)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

6. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe (UTIC)

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) uplatiti na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC):

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC)

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice

Uplatu u iznosu od 10,00 KM za ispitne košuljice treba uplatiti na transakcijski račun Fakulteta:

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj:1610000003210032

Svrha uplate: Uplata za ispitne košuljice

 

Upis u studijsku 2018/2019. godinu i ovjera semestra počinje od 17.09.2018. godine i traje do 28.09.2018.godine.

 

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

 

 

Napomena:

 

Student koji ima status redovnog samofinansirajućeg studenta a koji je u studijskoj 2017/2018. godini položio sve ispite iz te godine i postigao prosječnu ocjenu najmanje osam, prelazi u redovne studente (prilikom predaje dokumentacije za upis, priložiti i molbu za promjenu statusa)

 

Ukoliko je student u skladu sa odlukom Vijeća Elektrotehničkog fakulteta broj: 04-1-3031/16 od 05.09.2016. godine ostvario pravo na koliziju, potrebno je da zahtjev za koliziju kreira kroz zamger, te isti isprinta u dva primjerka i preda zajedno sa upisnim materijalom.

 

Studenti koji nisu izmirili sve svoje obaveze po osnovu plaćanja upisnine prilikom upisa u 2017/2018. studijsku godinu, dužni su svoje obaveze izmiriti prije upisa u studijsku 2018/2019. godinu.

Studenti strani državljani dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

Početak nastave u zimskom semestru u studijskoj 2018/2019. godini je 01.10.2018. godine.

Raspored časova u zimskom semestru biće objavljen na Fakultetskom coursewareu.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba